A- A A+

Uchwały Rady Gminy Czerwin
Wszystkie uchwały dostępne są pod adresem http://bip.czerwin.pl/
 

 2018 - styczeń
Proszę wybrać uchwałę:

» Uchwała /XL/1/18/18 z dnia 2018-01-19

w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Czerwin na 2018 rok
» Uchwała /XL/2/18/18 z dnia 2018-01-19
w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Czerwin
» Uchwała /XL/3/18/18 z dnia 2018-01-19
w sprawie przyjęcia "Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych" w gminie Czerwin na 2018 rok
» Uchwała /XL/4/18/18 z dnia 2018-01-19
w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii" na 2018 rok
» Uchwała /XL/5/18/18 z dnia 2018-01-19
w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie
 

 2017 - grudzień
Proszę wybrać uchwałę:

» Uchwała /XXXVIII/37/17/17 z dnia 2017-12-15
w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Czerwin
» Uchwała /XXXVIII/38/17/17 z dnia 2017-12-15
w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy
» Uchwała /XXXVIII/39/17/17 z dnia 2017-12-15
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok
» Uchwała /XXXVIII/40/17/17 z dnia 2017-12-15
w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czerwin na lata 2018-2029
» Uchwała /XXXVIII/41/17/17 z dnia 2017-12-15
w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2018 rok
» Uchwała /XXXIX/42/17/17 z dnia 2017-12-28
w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie
» Uchwała /XXXIX/43/17/17 z dnia 2017-12-28
w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czerwin na lata 2017-2029
» Uchwała /XXXIX/44/17/17 z dnia 2017-12-28
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok
» Uchwała /XXXIX/45/17/17 z dnia 2017-12-28
w sprawie wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem 2017 roku
 

 2017 - listopad
Proszę wybrać uchwałę:

» Uchwała XXXVII/XXXVII/31/17/17 z dnia 2017-11-29
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Piskach w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Piskach
» Uchwała XXXVII/XXXVII/32/17/17 z dnia 2017-11-29
w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Publicznych w Czerwinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Czerwinie im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
» Uchwała XXXVII/XXXVII/33/17/17 z dnia 2017-11-29
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na 2018 rok
» Uchwała XXXVII/XXXVII/34/17/17 z dnia 2017-11-29
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
» Uchwała XXXVII/XXXVII/35/17/17 z dnia 2017-11-29
w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu i dzierżawy
» Uchwała XXXVII/XXXVII/36/17/17 z dnia 2017-11-29
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok
 

 2017 - lipiec
Proszę wybrać uchwałę:

 
 
 
 

 2017 - marzec
Proszę wybrać uchwałę:

Proszę wybrać uchwałę:

Strona korzysta z plików cookie dla celów technicznych. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.
© 2017 Urząd Gminy Czerwin, Plac Tysiąclecia 1, 07-407 Czerwin, tel. 29 761 45 67, fax 29 761 92 17

szukaj