A- A A+

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Czerwin : budynków OSP w Malinowie Nowym, Choromanach Witnicach oraz budynku wiejskiego po Szkole Podstawowej w Seroczynie.

Załączniki do pobrania:

2018-04-13 14:12:21 - ogłoszenie o zamówieniu (346.09 kB)
2018-04-13 14:12:36 - SIWZ (430.42 kB)
2018-04-13 14:13:15 - oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (15.42 kB)
2018-04-13 14:13:37 - Załącznik Nr 1 Oferta Wykonawcy (23.43 kB)

2018-04-13 14:13:50 - Załącznik Nr 2 Oświadczenie wstępne wykonawcy (59.00 kB)
2018-04-13 14:13:59 - Załącznik Nr 3 Projekt Umowy (117.50 kB)
2018-04-13 14:14:21 - Załącznik nr 4 Lista pracownikow (40.50 kB)
2018-04-13 14:14:31 - Załącznik Nr 5 Oświadczenie o wyrażeniu zgody (23.00 kB)
2018-04-13 14:14:51 - ELEWACJA Chroromany OSP- przedmiar (34.01 kB)
2018-04-13 14:15:05 - ELEWACJA Chroromany SWIETLICA przedmiar (35.01 kB)
2018-04-13 14:15:15 - ELEWACJA Malinowo Nowe SWIETLICA przedmiar (35.45 kB)
2018-04-13 14:15:28 - ELEWACJA Seroczyn SWIETLICA - przedmiar (35.41 kB)
2018-04-23 08:40:22 - Chroromany OSP przedmiar fundamenty (32.31 kB)
2018-04-23 08:40:41 - Chroromany świetlica przedmiar fundamenty (32.92 kB)
2018-04-23 08:40:57 - Malinowo Nowe ŚWIETLICA przedmiar fundamenty (32.66 kB)
2018-04-23 08:41:12 - Seroczyn ŚWIETLICA przedmiar fundamenty (33.04 kB)
2018-05-07 12:26:37 - informacja z otwarcia ofert (583.34 kB)
2018-05-24 14:49:51 - zawiadomienie o wyborze oferty (288.71 kB)

 

Przebudowa drogi gminnej nr 250309W relacji Malinowo Stare - Damiany od km 0+000 do km 2+097

Załączniki do pobrania:
2018-01-25 12:29:55 - projekt budowlany (10.34 MB)
2018-01-25 14:09:57 - SIWZ (7.12 MB)

Zakup i dostawa kotłów grzewczych dla indywidualnych budynków na terenie Gminy Czerwin w ramach programu pn.: "Poprawa jakości powietrza na terenie gminy Czerwin poprzez modernizację indywidualnych kotłowni".

Załączniki do pobrania:

2017-11-20 11:39:13 - ogłoszenie o zamówieniu (4.84 MB)
2017-11-20 11:41:34 - Załącznik nr 1 Opis przedm. zamówienia (62.04 kB)
2017-11-20 11:42:38 - Załącznik Nr 3 Formularz kalkulacji ceny (61.27 kB)
2017-11-20 11:44:24 - Załącznik nr 5 Oświadczenie wykonawcy o braku podstawa do wykluczenia (62.46 kB)
2017-11-20 11:45:05 - Załącznik Nr 6 Oświadczenie (53.58 kB)
2017-11-20 11:45:32 - Załącznik nr 7 Umowa (93.45 kB)
2017-11-27 09:25:29 - Załącznik nr 1 Opis przedm. zamówienia - poprawiony (63.25 kB)
2017-11-27 10:24:57 - ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (25.89 kB)
2017-11-27 10:25:04 - zawiadomienie (35.87 kB)
2017-11-27 12:41:28 - SIWZ (8.07 MB)
2017-11-29 15:14:04 - Załącznik Nr 2 Oferta (58.87 kB)
2017-11-27 12:45:05 - Załącznik nr 4 Parametry_tech._i_funk. (57.67 kB)
2017-11-30 14:27:19 - informacja z otwarcia ofert (601.66 kB)
2018-03-02 11:21:22 - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (1.59 MB)

 

Strona korzysta z plików cookie dla celów technicznych. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.
© 2017 Urząd Gminy Czerwin, Plac Tysiąclecia 1, 07-407 Czerwin, tel. 29 761 45 67, fax 29 761 92 17

szukaj