A- A A+

Gospodarka odpadami, działalność gospodarczai i ochrona środowiska

  Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia

  Wzór druku - Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa lub drzew

  Informacja o osiągniętym poziomie recyklingu

  Kącik Przedsiębiorcy

  Śmieciowa rewolucja

 

  Odpady komunalne

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów z terenu Gminy Czerwin

Harmonogram odbioru odpadów na 2018 rok

Informacje archiwalne

 1. Harmonogram odbioru odpadów na 2016 rok
 2. Harmonogram odbioru odpadów na 2017 rok
 3. Nowe zasady odbioru odpadów – informacja dla mieszkańców
 4. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 5. Informacja o zmianie numeru rachunku bankowego
 6. Podmioty odbierające odpady komunalne
 7. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czerwin
 8. Uchwała w sprawie wzoru deklaracji
 9. Uchwała w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 10. Uchwała w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku naterenie Gminy Czerwin
 11. Uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
 12. Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 13. Uchwała w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

  Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)

 

Strona korzysta z plików cookie dla celów technicznych. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.
© 2017 Urząd Gminy Czerwin, Plac Tysiąclecia 1, 07-407 Czerwin, tel. 29 761 45 67, fax 29 761 92 17

szukaj