A- A A+

ePUAP


Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

Zgodnie z Ustawą z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. 2005 nr. 64 poz. 565 ze zmianami) oraz Rozporządzeniem Prezesa Ministrów z dnia 29 września 2005 r. w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczenia dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (Dz. U. 2005 Nr. 200 poz. 1651) uruchomiono Elektroniczną Skrzynką Podawczą (ESP). 

Skrzynka ta działa w ramach rządowego projektu e-PUAP, który udostępnia platformę wymiany korespondencji elektronicznej na stronie www.epuap.gov.pl

Obecna funkcjonalność skrzynki jest nieustannie poszerzana. Pieczę nad tym procesem sprawuje Departament ds. Informatyzacji przy MSWiA.

Aby używać systemu ePUAP do korespondencji z Urzędem Gminy Czerwin należy:  

1.   Dokonać rejestracji i logowania na platformie www.epuap.gov.pl 

Instrukcja dotycząca zakładania konta 

2.   Ze strony głównej platformy ePUAP przejść do zakładki Katalog Spraw i wyszukać podmiot: Urząd Gminy Czerwin (Województwo Mazowieckie – powiat ostrołęcki). 

3.   Następnie po dokonaniu wyboru podmiotu pojawi się okno ze spisem dokumentów elektronicznych jakie można aktualnie przesyłać drogą cyfrową do danego urzędu. Po wybraniu odpowiedniej pozycji i zaznaczeniu opcji Szczegółowe Informacje zostaną Państwo przekierowani do strony z opisem danego dokumentu. Jeżeli są Państwo aktualnie zalogowani, w informacjach na temat dokumentu aktywna będzie opcja "Przejdź do formularza", po wybraniu której będą mieli Państwo możliwość wypełnienia formularza elektronicznego. 

4.  Ostatnim krokiem po wypełnieniu formularza, jest jego podpisanie za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego kwalifikowanym certyfikatem. Po podpisaniu aktywowana zostanie opcja umożliwiająca wysłanie dokumentu. 

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu: 

1.   Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes

2.     Akceptowalne formaty załączników to:

- DOC, RTF, ODT

- XLS, ODS

- CSV

- TXT

- GIF, TIF, BMP, JPG , PNG

- PDF

- ZIP, RAR (archiwa mogą zawierać wyłącznie akceptowalne formaty załączników)

3.   Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.


 

 

 

 

 

 

 

 

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej...
© 2017 Urząd Gminy Czerwin, Plac Tysiąclecia 1, 07-407 Czerwin, tel. 29 761 45 67, fax 29 761 92 17

szukaj