A- A A+
1.jpg

Sołectwa

Zasady tworzenia, łączenia i podziału
jednostek pomocniczych gminy

 

Na terenie Gminy Czerwin znajduje się 45 sołectw. Sołectwa tworzy się, łączy, dzieli i znosi w drodze uchwały Rady Gminy po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami. Organizację i zakres działania sołectwa określa Statut Sołectwa uchwalony przez Radę po konsultacji z mieszkańcami.

 

Andrzejki Tyszki

Łady Mans

Bobin

Malinowo Nowe

Borek

Malinowo Stare

Buczyn

Piotrowo

Choromany Witnice

Piski

Chruśnice

Pomian

Czerwin

Seroczyn

Damiany

Skarżyn

Dąbek

Sokołowo

Dobki Nowe

Stylągi

Dobki Stare

Suchcice

Dzwonek

Tomasze

Filochy

Tyszki Ciągaczki

Gocły

Tyszki Nadbory

Gostery

Wiśniewo

Grodzisk Duży

Wiśniówek

Grodzisk Wieś

Wojsze

Gumki

Wólka Czerwińska

Janki Młode

Wólka Seroczyńska

Jarnuty

Załuski

Księżopole

Zaorze

Laski Szlacheckie

 Żochy

Laski Włościańskie

 

 

 

szukaj