A- A A+

2017 marzec - Uchwały Rady Gminy Czerwin

Proszę wybrać uchwałę:
w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego

» Uchwała Nr XXX/11/17 Rady Gminy Czerwin z dnia 2017-03-29
w sprawie stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego, na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem i ochroną drogi

» Uchwała Nr XXX/12/17 Rady Gminy Czerwin z dnia 2017-03-29
w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania

» Uchwała Nr XXX/13/17 Rady Gminy Czerwin z dnia 2017-03-29
w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Czerwin na lata 2017-2020

» Uchwała Nr XXX/14/17 Rady Gminy Czerwin z dnia 2017-03-29
w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki

» Uchwała Nr XXX/15/17 Rady Gminy Czerwin z dnia 2017-03-29
w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie

» Uchwała Nr XXX/16/17 Rady Gminy Czerwin z dnia 2017-03-29
w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czerwin na lata 2017 - 2029

» Uchwała Nr XXX/17/17 Rady Gminy Czerwin z dnia 2017-03-29
w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2017 rok

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej...
© 2017 Urząd Gminy Czerwin, Plac Tysiąclecia 1, 07-407 Czerwin, tel. 29 761 45 67, fax 29 761 92 17

szukaj