A- A A+

Rolnictwo

Komunikat
ujemne skutki przezimowania w 2016 roku
na terenie Gminy Czerwin

 

Wójt Gminy Czerwin wystąpił do Wojewody Mazowieckiego o powołanie komisji do spraw oszacowania zakresu i wysokości szkód doznanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, jakimi są ujemne skutki przezimowania w 2016 roku w Gminie Czerwin.

Jednolity wzór wniosku o oszacowanie strat można odebrać w sekretariacie Urzędu Gminy Czerwin lub pobrać z Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Czerwin.

Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy Czerwin do dnia 20 kwietnia 2016 roku.

Po tym terminie komisja przystąpi do oszacowania strat w uprawach. Na chwilę obecną nieznana jest forma pomocy dla rolników, którzy ponieśli straty w uprawach ozimin.

Posiadacze gospodarstw rolnych składają wnioski do Urzędu Gminy właściwego ze względu na siedzibę gospodarstwa. Proszę o dokładne zapoznanie się z wnioskiem i rzetelne jego wypełnienie, co istotnie ułatwi pracę komisji.

We wnioskach należy bezwzględnie podać wszystkie uprawy rolne występujące w gospodarstwie rolnym (nazwa uprawy i jej powierzchnia w ha) tzn. uprawy, w których wystąpiły szkody jak i te, w których nie odnotowano strat (dane te muszą być zgodne z wnioskiem o dopłaty bezpośrednie za 2016 r.), który jest załącznikiem do wniosku.

Do określenia strat bierze się wielkość produkcji roślinnej i zwierzęcej w gospodarstwie.

Zgodnie z regulaminem działania terenowych komisji, szacowania szkód dokonuje się do czasu zbioru plonu głównej uprawy lub jej likwidacji. Zaorana aktualnie ozimina, która wymarzła nie będzie szacowana. W związku z powyższym rolnicy, którzy zamierzają złożyć wniosek o oszacowanie szkód w gospodarstwach rolnych proszeni są o niepodejmowanie żadnych prac agrotechnicznych (orka lub ponowny obsiew) w uprawach, w których powstały straty.

Wniosek o oszacowanie szkód

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej...
© 2017 Urząd Gminy Czerwin, Plac Tysiąclecia 1, 07-407 Czerwin, tel. 29 761 45 67, fax 29 761 92 17

szukaj