2019 marzec - Uchwały Rady Gminy Czerwin

Drukuj

Proszę wybrać uchwałę:

» Uchwała 6/VI/7/19 z dnia 2019-03-13
w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior+” w Czerwinie

» Uchwała 6/VI/8/19 z dnia 2019-03-13
w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
Uchwała nr 8.123.2019 w sprawie orzeczenia nieważności w części uchwały nr VI/8/19 Rady Gminy Czerwin z dnia 13.03.2019

» Uchwała 6/VI/9/19 z dnia 2019-03-13
w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Czerwin
- Postanowienie PGW Wody Polskie odnośnie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Czerwin

» Uchwała 6/VI/10/19 z dnia 2019-03-13
w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych oraz urządzeń kanalizacyjnych

» Uchwała 6/VI/11/19 z dnia 2019-03-13
w sprawie zasad wypłaty i wysokości diet przysługujących radnym Rady Gminy Czerwin

» Uchwała 6/VI/12/19 z dnia 2019-03-13
w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet dla sołtysów oraz zwrotu kosztów podróży służbowych