A- A A+
4.jpg

Punkt Konsultacyjny Programu Priorytetowego Czyste Powietrze

1


 

Bardzo ważne, Gmina Czerwin uczula osoby zainteresowane programem „Czyste Powietrze" przed nieuczciwymi praktykami, które skutkują zawiedzonymi beneficjentami, obciążonymi np. wysokimi rachunkami za ciepło w okresie grzewczym.

Sprawdzaj oferty i nie podpisuj od razu FB 1080x1350 1


Realizacja Programu Priorytetowego Czyste Powietrze na terenie województwa mazowieckiego – stan na dzień 30.03.2024 r. 

Powiat / Gmina

Liczba złożonych wniosków

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć

Kwota wypłaconych dotacji

Czerwin

227

105

4074229,01

 


Realizacja Programu Priorytetowego Czyste Powietrze na terenie województwa mazowieckiego –stan na dzień 30.06.2023 r.
POBIERZ : INFORMACJA

  

nowa broszura str1 Strona 01

 


 

Przypominamy, że od 03 stycznia 2023r. obowiązują nowe warunki w PP Czyste Powietrze. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentacją Programu zamieszczoną na Portalu Beneficjenta Portal Beneficjenta - Warszawa (wfosigw.pl).

 


Logo CPInformujemy, że od 24 maja br. w Urzędzie Gminy w Czerwinie uruchomiony został Punkt Konsultacyjny rządowego Programu Priorytetowego Czyste Powietrze obsługiwany przez pracowników Referatu Rozwoju Gospodarczego. Punkt czynny jest od poniedziałki do czwartku w godzinach 13.00-15.30, a w piątki w godzinach 12.10-15.30.

W Punkcie Konsultacyjnym jest możliwość skonsultowania wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego ,,Czyste Powietrze” oraz jego złożenie. Następnie wniosek przesyłany jest do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, gdzie następuje jego ocena merytoryczna.

Uruchomiony Punkt Konsultacyjny ma na celu ułatwienie mieszkańcom GminyCzerwin aplikowanie o dofinansowanie lub pożyczkę w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze. Utworzenie punktu jest realizacją zawartego porozumienia pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie a Gminą Czerwin.
Mamy nadzieję, że funkcjonowanie Punktu zachęci mieszkańców do skorzystania z dofinansowania m.in. do wymiany kotłów, przeprowadzenia prac termomodernizacyjnych, a w efekcie do poprawy jakości powietrza na terenie Gminy Czerwin.
Zachęcamy do korzystania z punktu!


 

Przypominamy, że zakup i montaż kotła na węgiel – w ramach programu „Czyste Powietrze” – będzie możliwy tylko do końca bieżącego roku. Oznacza to, że koszt będzie kwalifikowany pod warunkiem:

→ złożenia wniosku o dofinansowanie obejmującego swoim zakresem ten koszt,
→ oraz zakupu i montażu kotła na węgiel do 31 grudnia 2021 r. (konieczne jest wystawienie faktury lub równoważnego dokumentu księgowego z datą do 31 grudnia 2021 r.).
Od 1 stycznia 2022 r. nie będzie już można składać wniosków o dotacje na kotły węglowe.

czyste powietrze

 


 Sprawdź, czy Twój bank oferuje Kredyt Czyste Powietrze

Lista banków, które w ramach programu „Czyste Powietrze” prowadzą nabór wniosków o dotacje z przeznaczeniem na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego:
1. Alior Bank S.A. (od 6 lipca 2021 r.)

2. Bank Ochrony Środowiska S.A. (od 6 lipca 2021 r.)

3. BNP Paribas Bank Polska S.A. (od 27.09.2021 r.)

4. Credit Agricole Bank Polska S.A. (od 26.10.2021 r.)

5. Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. (od 16.12.2021 r.) 
oraz Banki Spółdzielcze z Grupy BPS:
5.1. Bank Spółdzielczy w Kolbuszowej

5.2. Bank Spółdzielczy Ostrowi Mazowieckiej

5.3. Bank Spółdzielczy w Szczytnie

5.4. Morąsko-Zalewski Bank Spółdzielczy

5.5. Bank Spółdzielczy w Limanowej

5.6. Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu Zdroju

5.7. Bank Spółdzielczy w Namysłowie

5.8. Bank Spółdzielczy w Otwocku

5.9. Bank Spółdzielczy w Sokołowie Małopolskim

5.10. Nadsański Bank Spółdzielczy

5.11. Nadwiślański Bank Spółdzielczy w Solcu-Zdroju

6. SGB-Bank S.A. wraz z Bankami Spółdzielczymi SGB (od 19.01.2022 r.):

6.1. Kujawsko-Dobrzyński Bank Spółdzielczy

6.2. Bank Spółdzielczy w Strzelnie

6.3. Bank Spółdzielczy w Wieleniu

6.4. Bank Spółdzielczy w Radziejowie

6.5. Bank Spółdzielczy w Piotrkowie Kujawskim

6.6. Bank Spółdzielczy w Przysusze

geoportal

mapa

Logo Moj ryneklogo UE rgb 1

1harm odbioru

LogoCPIkona GUS NSPwww CK e zamowienia2PZPPSE

Ukraina mały

   

 

 

 

 

 

 

szukaj