A- A A+
2.jpg

W związku z uzyskaniem z budżetu województwa mazowieckiego pomocy finansowej w ramach „Mazowieckiego Programu Wsparcia Zapobiegania Bezdomności Zwierząt - Mazowsze dla zwierząt 2024”, zwracamy się z prośbą o zgłaszanie się właścicieli psów i kotów, którzy chcieliby w ramach programu wysterylizować/wykastrować swojego pupila. Warunkiem udziału w Programie jest ujęcie wszystkich zwierząt podlegających zabiegom w systemie identyfikacji zwierząt. Psy i koty, które do tej pory nie zostały oznaczone elektronicznym czipem, w dniu przeprowadzonego zabiegu sterylizacji/ kastracji będą oznakowane.

Wójt Gminy Czerwin zawiadamia właścicieli i wieczystych użytkowników nieruchomości usytuowanych w sąsiedztwie planowanej inwestycji, że w dniu 03.01.2024 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: rozbudowie drogi powiatowej Nr 2559W Zamość – Gostery – gr. województwa (Głębocz) na działkach o nr geodezyjnych 178, 44, 45, 46/1, 46/2, 47, 48, 49, 50, 51, 33, 34, 35, 36, 179, 180/1, 180/2, 180/3, 180/4, 181 położonych w obrębie geodezyjnym Piski oraz działkach o nr geodezyjnych 25, 33, 34, 35, 36 położonych w obrębie geodezyjnym Filochy, gmina Czerwin. POBIERZ

krusKasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza właścicieli gospodarstw rolnych do udziału w XXI Ogólnokrajowym Konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne.
Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne realizowany jest od 2003 roku w ramach działań na rzecz zmniejszenia liczby wypadków i chorób zawodowych rolników.

suszaBiura powiatowe ARiMR w dniach od 29.02.2024 r. do 15.03.2024 r. przyjmują wnioski od producentów rolnych, w których gospodarstwach rolnych szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2023 r. suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich wyniosły powyżej 30 % średniej rocznej produkcji roślinnej w gospodarstwie rolnym, mogą składać wnioski o udzielenie pomocy w formie dotacji do powierzchni upraw rolnych, na których ww. niekorzystne zjawiska spowodowały utratę co najmniej 30% plonu.

geoportal

mapa

Logo Moj ryneklogo UE rgb 1

1harm odbioru

LogoCPIkona GUS NSPwww CK e zamowienia2PZPPSE

Ukraina mały

   

 

 

 

 

 

 

szukaj