A- A A+
1.jpg

Zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. przyjmowane będą w Urzędzie Gminy Czerwin w dniach roboczych od godziny 7:30 do 15:30 w sekretariacie urzędu do dnia 8 marca 2024 roku.
Zgłoszenie do obwodowych komisji wyborczych (pełnomocnik wyborczy, osoba upoważniona)
załącznik zgłoszenie wyborcy

Biura powiatowe ARiMR przyjmują wnioski od producentów kukurydzy poszkodowanych w wyniku trudnej sytuacji w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy. Dokumenty można składać do 29 lutego 2024 r.

Aby sprawnie przyjąć wszystkie wnioski, godziny pracy biur powiatowych zostały wydłużone na czas naboru:

  • w dni robocze od 22 lutego do 28 lutego 2024 r. placówki te będą otwarte w godzinach 07:00-18:00;
  • w ostatnim dniu naboru, tj. 29 lutego 2024 r., od godziny 07:00 do 22:00 lub do ostatniego interesanta;
  • ponadto biura powiatowe będą czynne również w sobotę 24 lutego 2024 r. w godzinach 08:00-16:00.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Czerwinie serdecznie zachęca do uruchomienia usługi e-faktura umożliwiającej otrzymywanie faktur pocztą elektroniczną (e-mailem).
E - faktura jest bezpłatną usługą skierowaną do klientów naszego Zakładu.
Polega na zastąpieniu tradycyjnej, papierowej faktury za dostarczanie wody i/lub odprowadzanie ścieków - fakturą elektroniczną. Zawiera ona takie same dane jak faktura papierowa. Posiada również tą samą wartość prawną.

wyboryGmina Czerwin na podstawie przepisów nowelizujących ustawę z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy (Dz. U. z 2023r.,poz.2408), które weszły w życie 31 marca 2023 r. jest zobligowana do zapewnienia bezpłatnego transportu dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy w dzień wyborów samorządowych tj. 7 kwietnia 2024r.
Zgodnie z nowymi przepisami, wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz wyborca, który najpóźniej w dniu głosownia kończy 60 lat, mają prawo do bezpłatnego transportu.

Komunikat Komisarza Wyborczego w Ostrołęce II z dnia 16 lutego 2024 r. w sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.  DO POBRANIA: Komunikat

geoportal

mapa

Logo Moj ryneklogo UE rgb 1

1harm odbioru

LogoCPIkona GUS NSPwww CK e zamowienia2PZPPSE

Ukraina mały

   

 

 

 

 

 

 

szukaj