A- A A+
4.jpg

MIESZKAŃCY GMINY CZERWIN

Od 1 stycznia 2019 roku na terenie gminy Czerwin obowiązywać będą nowe zasady segregacji odpadów komunalnych wynikające z zapisów rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz.U. 2017.19).
W nowym systemie zbiórka odpadów podzielona będzie na 5 frakcji, uwzględniająca następującą kolorystykę worków:

geoportal

mapa

Logo Moj rynek

1harm odbioru

LogoCPIkona GUS NSPPZPPSE

Ukraina mały

   

 

 

 

 

 

 

szukaj