A- A A+
Gospodarka odpadami

Gospodarka odpadami

  Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych
  uwarunkowaniach przedsię
wzięcia

  Wzór druku - Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa lub drzew

  Informacja o osiągniętym poziomie recyklingu

  Kącik Przedsiębiorcy

  Śmieciowa rewolucja

  Odpady komunalne

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów z terenu Gminy Czerwin

Harmonogram odbioru odpadów na 2018 rok

       Informacja dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych

Informacje archiwalne

 1. Harmonogram odbioru odpadów na 2016 rok
 2. Harmonogram odbioru odpadów na 2017 rok
 3. Nowe zasady odbioru odpadów – informacja dla mieszkańców
 4. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 5. Informacja o zmianie numeru rachunku bankowego
 6. Podmioty odbierające odpady komunalne
 7. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czerwin
 8. Uchwała w sprawie wzoru deklaracji
 9. Uchwała w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 10. Uchwała w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku naterenie Gminy Czerwin
 11. Uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
 12. Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 13. Uchwała w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

  Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)

Data

13 kwiecień 2017

Tagi

Poradnik interesanta
Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej...
© 2017 Urząd Gminy Czerwin, Plac Tysiąclecia 1, 07-407 Czerwin, tel. 29 761 45 67, fax 29 761 92 17

szukaj